NADZORY BUDOWLANE

Nadzory budowlane:

 

1. Przygotowanie inwestycji:

  • Sporządzanie profesjonalnych kontraktów na roboty budowlane wraz z załącznikami obejmującymi m.in.: szczegółową specyfikację zakresu robót oraz specyfikacje technicznewyrobów budowlanych z usunięciem ewentualnych błędów lub nieścisłości projektowych,
  • Sporządzanie wycen inwestorskich,
  • Prowadzenie postępowania w zakresie wyłonienia Generalnego Wykonawcy dla dowolnego zamierzenia inwestycyjnego.
     

2. Realizacje inwestycji:
 

  • Kompleksowy nadzór inwestorski we wszystkich specjalnościach,
  • Procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wybudowanych obiektów

 

3. Procedury i utrzymanie obiektów:

  • Prowadzenie książek obiektu budowlanego - sporządzanie profesjonalnych umów konserwacyjnych także dla zachowania skuteczności instytucji gwarancji,
  • Prowadzenie obsługi gwarancyjnej każdego obiektu z egzekwowaniem zobowiązań Gwaranta.

 

Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego