RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

Ekspertyzy i opinie rzeczoznawcy budowlanego

 

                          Mgr inż. Marek Myśliwy, rzeczoznawca budowlany, ekspert z zakresu budownictwa.


Opracowuje ekspertyzy, orzeczenia i opinie techniczne w zakresie badania problemów wadliwego wykonania robót budowlanych,


konstrukcyjnych i wykończeniowych. Specjalizuje się w określaniu wadliwych izolacji przeciwwodnych dla fundamentów, płyt dennych, tarasów,


stropodachów, dachów (kondensacji międzywarstwowych),
przegród budowlanych, akustyki i ochrony przeciwpożarowej w aspekcie elementu


krytycznego.

 


Ekspertyzy i opinie techniczne, zwłaszcza w zakresie:

 • izolacyjności cieplno - wilgotnościowej ( wraz z pomiarami kamerą termowizyjną ) i akustycznej wszelkiego typu przegród budowlanych oraz


  w zakresie ochrony przeciwpożarowej wszelkiego typu obiektów budowlanych, a także prawidłowości wykonania przegród budowlanych pod kątem


  uniknięcia rozwoju pleśni i grzybów,
 • prawidłowości wykonania izolacji fundamentów, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych,
 • prawidłowości wykonania dachów, w tym przekrycia dachów w aspekcie kondensacji między warstwowej ( zawilgocenia, porażenia grzybem i inne ).

 

                     Opinie Sądowe - określające:

 • prawidłowość wykonania robót budowlanych,
 • prawidłowość wykonania izolacji fundamentów, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, identyfikacja zawilgoceń, zalań, przecieków,

  przesiąków wodnych,
 • prawidłowość wykonania dachów (konstrukcji dachowych, pokrycia dachów zwłaszcza w aspekcie wymogu RE30),
 • zgodność wykonania robót budowlanych z zasadami sztuki budowlanej,
 • zabezpieczenie materiału dowodowego (wykonanych robót budowlanych) na potrzeby postępowania sądowego,
 • ocenę stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych,
 • analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji,
 • kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych,
 • analizy błędów projektowych i konsekwencje tych błędów,
 • wykonanie samowoli budowlanej (art. 90 Ustawy Prawo Budowlane),
 • wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, bez odpowiednich uprawnień (art. 91 Ustawy Prawo Budowlane),
 • niewłaściwe utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego (art. 91a Ustawy Prawo Budowlane), Obiekty Użyteczności Publicznej.

                      Wykonywane są ekspertyzy dotyczące następujących nieruchomości:

 1. Ekspertyzy budowlane hal produkcyjnych i magazynowych.

 2. Ekspertyzy budowlane centrów logistycznych.

 3. Ekspertyzy budowlane zakładów produkcyjnych.

 4. Ekspertyzy budowlane centrów handlowych i obiektów kubaturowych.

 5. Ekspertyzy budowlane hal, kin, teatrów, stadionów, biur, hoteli.

 6. Ekspertyzy budowlane mieszkań.

 7. Ekspertyzy budowlane domów.

 8. Ekspertyzy budowlane bloków mieszkalnych.

 9. Ekspertyzy budowlane osiedli mieszkaniowych.

 10. Ekspertyzy budowlane apartamentów.

 11. Ekspertyzy budowlane izolacji fundamentów.

 12. Ekspertyzy budowlane dachów.

Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego