O Firmie

Działalność dotychczasowa firmy mgr inż. Marka Myśliwy -

30 lat doświadczenia na rynku budownictwa.


 

Realizacja inwestycji :
 

Zarządzanie projektem lub nadzór inwestorski.


 

Hotele - kategoria zagrożenia ludzi ZL V :

 

 • Hotel Crocus w Zakopanem przy ul. Chałubińskiego 40 – główny inżynier budowy,

   
 • Hotel Masovia w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 8 – główny inżynier budowy (Hotel otrzymał nagrodę Best Award w kategorii hoteli *** na


  Mazurach),


   
 • Hotel Kasprowy Mercure w Zakopanem – kierownik budowy kompleksowej modernizacji jednostek mieszkalnych,

   
 • Hotel Kasprowy Mercure w Zakopanem – inspektor nadzoru kompleksowej modernizacji części rekreacyjnej i technicznej Hotelu oraz wentylacji


  pożarowej,


   
 • Hotel Novotel w Krakowie przy ul. Armii Krajowej – inspektor nadzoru kompleksowej modernizacji hotelu, autor projektów konstrukcyjnych dla


  części niższej hotelu oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych i cieplno - wilgotnościowych przegród budowlanych,

  ,
 • Hotel Domus Mater w Krakowie przy ul. Saskiej 2 – inspektor nadzoru.

 

Salony samochodowe wraz z serwisami - kategoria zagrożenia ludzi ZL I lub ZLIII/PM:

 

 • Vokswagen w Nowym, Sączu przy ul. Tarnowskiej – inspektor nadzoru,

 • Chrysler Jeep w Krakowie przy ul. Zawiłej- inspektor nadzoru,

 • Mercedes w Krakowie przy ul. Zawilej- inspektor nadzoru,

 • Volwo w Gaju przy ul. Myślenickiej - inżynier budowy,

 • KIA w Gaju przy ul. Myślenickiej - inżynier budowy,

 • Land Rover w Wieliczce przy ul. Jedynaka- inspektor nadzoru,

 • Chrysler Jeep w Piasecznie -inspektor nadzoru,

 

Obiekty biurowe i mieszkalne - kategoria zagrożenia ludzi ZLIII , ZLIV

 

 • Budynek biurowy Chrysler Jeep w Warszawie przy ul. Paca,

   
 • Osiedle mieszkaniowe „Jugowicka” w Krakowie przy ul. Jugowickiej,

   
 • Osiedle mieszkaniowe Fajny Dom w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej ( ok. 550 apartamentów ),

   
 • Osiedle mieszkaniowe w Wiśle Malince,

   
 • Obiekty biurowo - magazynowe w Wieliczce ul. Narutowicza.

 

Oferujemy:

I.

Przeglądy okresowe budynków mieszkalnych, osiedli mieszkaniowych.

Przeglądy okresowe wszelkiego typu obiektów, w tym zwłaszcza hoteli.

 

 1. Kontrola okresowa obiektów (przegląd obiektów budowlanych), zgodnie z dyspozycjami art. 62 Ustawy Prawo Budowlane w tym:

  • okresowa kontrola, co najmniej raz w roku, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych


   na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

  • okresowa kontrola, co najmniej raz na 5 lat, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,


   estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

  • Polecamy zwłaszcza przeglądy 5-letnie w trakcie których dokonujemy m.in.: rzeczywistych pomiarów instalacji i urządzeń.

 2. Odbiory techniczne hoteli, salonów samochodowych, budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i innych, wraz ze wskazaniem


  ewentualnych wadliwości.

 3. Monitoring oddziaływania budynków nowo wznoszonych na budynki sąsiednie:

 • wykonanie inwentaryzacji obiektu (ów) sąsiednich i wznoszonych wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót


  budowlanych przy nowej inwestycji wraz z protokołem wskazującym stan techniczny obiektu (ów) istniejących, opinia techniczna co do sposobu


  prowadzenia robót budowlanych

II.

Działalność w zakresie rynku nieruchomości komercyjnych:

 

 • sprzedaż, kupno, wynajem nieruchomości; zarząd nieruchomościami,

 • doradztwo na rynku nieruchomości,

 • porady rzeczoznawcy budowlanego w ramach realizowanej transakcji.

 

III.

Orzeczenia i porady rzeczoznawcy budowlanego.

Porady i nadzory inwestorskie.

Obsługa inwestycyjna.

Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego